Continuïteit

In de loop van het kwaliteitsverbeteringstraject zullen de supervisors en de
medewerkers steeds meer zelf de Callperfect werkmethode voort zetten. Callperfect
treedt tijdens het verbeteringstraject gefaseerd uit het proces terug. De afdeling
gaat na 3 maanden zelfstandig door met:
• opnemen
• beoordelen
• trainen
• verbeteren
Dit resulteert in een hogere waardering voor de dienstverlening zowel door burgers
en bedrijven als door de medewerker zelf.

Na enige tijd kunt u overwegen nogmaals een kwaliteitsmeting uit te voeren zodat u
inzichtelijk krijgt of de afdeling het bereikte kwaliteitsniveau vastgehouden en
mogelijk zelfs verder verbeterd heeft.