Methode

Callperfect ontwikkelde een methode waarmee u de regie over de kwaliteit van de telefonische dienstverlening neemt en deze snel en gemakkelijk verbetert. De methode bestaat uit 2 fases die u afzonderlijk kunt doorlopen.

Een kwaliteitsmeting vormt het uitgangspunt voor de verbeteringsstrategie. Callperfect beoordeelt 100 door u aangeleverde gesprekken.*

U ontvangt een overzichtelijk verslag over de kwaliteit van de gevoerde gesprekken en krijgt direct twee concrete tips om een snelle verbetering te bewerkstelligen.

Het afdelingsbrede kwaliteitsverbeteringstraject. Dit traject bestaat uit:

  • een kick-off bijeenkomst
  • thematrainingen over: Doelen, Gespreksbeoordelingen, Klanttypes en Sturen op cijfers
  • tussentijdse communicatie naar uw bedrijf
  • tussentijdse kwaliteitsmetingen per medewerker met terugkoppeling

Dit afdelingsbrede verbeteringsproces duurt 3 maanden. Na het volgen van dit traject zijn uw supervisors in staat medewerkers objectief en gericht te coachen en te sturen op het verbeteren van hun telefonische vaardigheden. Het Management Team kan tussentijds, door heldere rapportages, geïnformeerd worden over de status van het kwaliteitsniveau van de  telefonische dienstverlening.

* Indien u niet zelf over opname-apparatuur beschikt dan regelt Callperfect dit voor u.