Nuttige links
Vereniging Directeuren Publieksdiensten, www.publieksdiensten.nl
Vereniging Nederlandse Gemeenten, www.vng.nl
Burgerlink, Schakel tussen burger en overheid, www.burgerlink.nl
Gemeenten hebben Antwoord©, www.antwoord.nl