Wie zijn wij?
Karel Baas, oprichter van Callperfect, is binnen de Drechtsteden en de gemeente Dordrecht verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en implementatie van Antwoord© in de informatie architectuur, de verbetering van de informatievoorziening en de inrichting van de 2e fase van zaakgericht werken.
Ook heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de eerste Antwoord© publicatie. Hij heeft een zelfstandige adviespraktijk.
In het verleden werkte hij als afdelingsmanager aan de continue verbetering van servicedesks bij onder meer Bouwfonds en ABN Amro.


Rixt van der Wal is binnen Callperfect verantwoordelijk voor de vormgeving, het redigeren van teksten en het beoordelen en evalueren van de gesprekken. Ook geeft zij trainingen aan medewerkers en coaches.